ទាញយក Firmware iOS 11.0.3 បាន​សម្រាប់​អ្នក​ត្រូ...

Apple ទើបបញ្ចេញនូវកំណែអាប់ដេតថ្មី iOS 11.0.3 ចេញ​មក​កែ​បញ្ហា​លើ iPhone, iPad ដែល​មាន​អ្នក​ជួប​ប្រ...

read more

អាចមានការប្រែប្រួលខ្លះពីថ្ងៃចេញលក់ iPhone X

បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple ប្រកាសពីថ្ងៃដាក់ឱ្យ Pre-Order ទូរស័ព្ទ iPhone X នៅថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ហើយគ្...

read more